Konferencja KGW - Prezentacje
KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


 

Prezentacja pt. „Podsumowanie warsztatów z zakresu chowu i przetwórstwa mięsa zwierząt ras rodzimych, hodowli pszczół i wykorzystania produktów pszczelich oraz uprawy ziół”


 

Prezentacja pt. „Dziedzictwo kulinarne Małopolski”


 

Prezentacja pt. „Aktywizacja lokalnej społeczności do podejmowania działań społecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi”


 

Prezentacja pt. „Zespół to więcej niż suma części – współpraca w sołectwie; wyzwania i możliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich”


 

Prezentacja pt. „Komunikacja społeczna i mechanizmy manipulacji przekazu”


 

Prezentacja pt. „Turystyka kulinarna jako element budowania marki regionu”


 

Prezentacja pt. „Współpraca kół gospodyń wiejskich z Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”


 

Prezentacja pt. „100 lecie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie”


 

Prezentacja pt. „Kreatywność kobiet na obszarach wiejskich”


 

Prezentacja pt. „Źródła finansowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego”


 

Prezentacja pt. „Współpraca i przedsiębiorczość w oparciu o zasoby dziedzictwa””


 

Prezentacja pt. „Rola KGW w rozwoju społeczności lokalnej i inspirowaniu młodego pokolenia””


 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR