Formy realizacji
KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Szkolenie on-line

Wyjazd studyjny obejmujący dwie imprezy organizowane cyklicznie przez Uniwersytet Rolniczy, tj. Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR” oraz Małopolską Giełdę Agroturystyczną

Konferencja

Publikacja w formie przewodnika

Kurs e-learningowy rozwijania kompetencji miękkich to forma przekazu specjalistycznej wiedzy dla najlepszych osób spośród grona członków KGW

Utworzenie strony internetowej pn. „Projekt edukacyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich”, służącej upublicznieniu wyników operacji.

Wyjazd studyjny w celu poznania mechanizmów sieciowania i klastrowania dla 48 osób z wszystkich województw.

Wyjazd studyjny będzie prezentował przykłady działań nawiązujące do tematyki przeprowadzonych szkoleń (sieciowanie, klastrowanie).Planowane jest odwiedzenie dwóch imprez organizowanych przez UR (co roku, zwykle we wrześniu):

  • Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR” – studium przypadku w zakresie klastrowania;
  • Małopolska Giełda Agroturystyczna – studium przypadku w zakresie sieciowania.

Kurs e-learningowy
Kurs e-learningowy z zakresu kompetencji miękkich „Kreatorzy Przedsiębiorczości Wiejskiej”

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR