Cele i efekty operacji

 

KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Celem operacji jest przeszkolenie 240 osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowym, które dostarczy informacji jak wprowadzać do obrotu i sprzedawać własnoręcznie wytworzone produkty za pośrednictwem Internetu.

Celem szczegółowym Operacji jest wyłonienie grupy liderów, animatorów przedsiębiorczości wiejskiej (48 osób), którzy przystąpią do realizacji kursu e-learningowego, zakończonego wyjazdem studyjnym wraz z konferencją w Krakowie i uzyskaniem certyfikatu wydanego przez ogólnouczelnianą jednostkę Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów (ORiDKR).

Efekty Operacji:

  1. przeprowadzenie szkoleń,
  2. przeprowadzenie kursu e-learningowego,
  3. wyjazd studyjny,
  4. konferencja,
  5. wydanie przewodnika.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR