Kurs e-learningowy KPW
KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Tematyka modułów bezpłatnego kursu e-learningowego z zakresu kompetencji miękkich „Kreatorzy Przedsiębiorczości Wiejskiej” w ramach realizacji Operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości wiejskiej (KPW)":


Moduł 1: Klastrowanie i sieciowanie

Prowadzący dr Mikołaj Niedek

Tematyka:

 • ogólne zasady zawiązywania sieci powiązań międzysektorowych;
 • uwarunkowania prawne (Polska i UE) sieciowania;
 • korzyści społeczne i ekonomiczne sieciowania;
 • przykłady dobrych praktyk w zakresie sieciowania;
 • sieciowanie KGW.

Moduł 2: Komunikacja społeczna

Prowadzący dr Barbara Kiełbasa

Tematyka:

 • komunikacja interpersonalna;
 • komunikacja w biznesie;
 • bariery w komunikacji społecznej;
 • komunikacja asertywna;
 • komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej.


Moduł 3: Trening interpersonalny

Prowadzący dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK

Tematyka:

 • rozwijanie umiejętności stosowania różnych komunikatów w relacjach z innymi /słowa, gesty, mimika twarzy, postawa ciała, ton głosu, kontakt wzrokowy;
 • umiejętność wnikliwej obserwacji i poprawnego rozumienia „mowy ciała”;
 • rozwijanie umiejętności prezentowania się na forum publicznym;
 • autoprezentacja;
 • techniki pracy grupowej.

Moduł 4: Produkcja

Prowadzący dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK

Tematyka:

 • chów rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny drobnej;
 • hodowla pszczół;
 • przetwórstwo rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny drobnej;
 • domowa produkcja miodu, zastosowanie propolisu i wosku pszczelego w medycynie naturalnej, produkcja świec;
 • uprawa ziół w domu, na polu, w ogrodzie i szklarni


Moduł 5: Przetwórstwo

Prowadzący dr Gabriela Zięć

Tematyka:

 • suszarnictwo i przetwórstwo ziół w celach kulinarnych, medycznych i kosmetycznych;
 • florystyka;
 • produkcja nalewek, soków, syropów
 • uprawa roślin ozdobnych i leczniczych, kwiaty jadalne;
 • hortiterapia.

Moduł 6: E-commerce

Prowadzący dr inż. Jacek Puchała

Tematyka:

 • wprowadzenie do e-biznesu i e-commerce, wymogi prawne;
 • rodzaje stron, dostępne platformy e-commerce;
 • produkt / usługa – co sprzedajemy;
 • klienci;
 • reklama, marketing.