Aktualności

 

KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Z ogromną przyjemnością informujemy, że Konferencja realizowana w ramach operacji pt. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)" pod tytułem:

„Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej"

odbyła się 18 września 2023 roku o godzinie 9.00 w Klubie Akademickim „Arka" w Krakowie.

Wierzymy, że Konferencja była inspirującym i owocnym wydarzeniem, które przyczyniło się do wzmocnienia i rozwinięcia działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich.

zdjęcie

zdjęcie

Organizatorzy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Audycja w "Kronice krakowskiej" (od 13:57 minuty) - https://krakow.tvp.pl/72826164/19092023-2130


KSOW

   Harmonogram Konferencji


   Przewodnik „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej"

W ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” powstała publikacja/ przewodnik „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej”. Przewodnik zawiera materiały dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych dotyczących sieciowania KGW oraz zawiązywania partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego. Zachęcamy do lektury niniejszego przewodnika i życzymy sukcesów w podejmowaniu działań zwiększających efektywność, potencjał i skoordynowanie działalności dynamicznie rozwijających się organizacji kobiecych na wsi, jakimi są KGW.

Publikacja pt. Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej dostępna jest:


Dodane: 2023-06-05


   Terminy i tematyka bezpłatnego, kursu e-learningowego

Terminy i tematyka modułów bezpłatnego, on-line kursu e-learningowy z zakresu kompetencji miękkich „Kreatorzy Przedsiębiorczości Wiejskiej” dla członków KGW w ramach operacji „Projekt Edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”, współfinansowanej przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.
 

Terminy kursu e – learningowego

data

moduł

prowadzący

godzina

15 luty 2023r

5: Przetwórstwo

dr Gabriela Zięć

8.00-16.30

18 luty 2023r

4: Produkcja

dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK

8.00-16.30

20 luty 2023r

3: Trening interpersonalny

dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK

8.00-16.30

21 luty 2023r

1: Klastrowanie i sieciowanie

dr Mikołaj Niedek

8.00-16.30

23 luty 2023r

2: Komunikacja społeczna

dr Barbara Kiełbasa

8.00-16.30

27 luty 2023r

6: E-commerce

dr inż. Jacek Puchała

8.00-16.30

 

Tematyka modułów bezpłatnego, on-line kursu e-learningowy z zakresu kompetencji miękkich

Moduł 1:Klastrowanie i sieciowanie

Prowadzący dr Mikołaj Niedek

Termin szkolenia: 21 luty

Godzina szkolenia: 8.00 – 16.30

·  ogólne zasady zawiązywania sieci powiązań międzysektorowych;

·  uwarunkowania prawne (Polska i UE) sieciowania;

·  korzyści społeczne i ekonomiczne sieciowania;

·  przykłady dobrych praktyk w zakresie sieciowania;

·  sieciowanie KGW.

Moduł 2: Komunikacja społeczna

Prowadzący dr Barbara Kiełbasa

Termin szklenia: 23 luty 2023

Godzina szkolenia: 8.00 – 16.30

·  komunikacja interpersonalna;

·  komunikacja w biznesie;

·  bariery w komunikacji społecznej;

·  komunikacja asertywna;

·  komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Moduł 3: Trening interpersonalny

Prowadzący: dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK

Termin szkolenia: 20 luty 2023

Godzina szkolenia: 8.00 – 16.30

· rozwijanie umiejętności stosowania różnych komunikatów w relacjach z innymi /słowa, gesty, mimika twarzy, postawa ciała, ton głosu, kontakt wzrokowy;

· umiejętność wnikliwej obserwacji i poprawnego rozumienia „mowy ciała”;

· rozwijanie umiejętności prezentowania się na forum publicznym;

· autoprezentacja;

· techniki pracy grupowej.

Moduł 4: Produkcja

Prowadzący: dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK

Termin szkolenia 18 luty 2023

Godzina szkolenia: 8.00 – 16.30

 • chów rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny drobnej;
 • hodowla pszczół;
 • przetwórstwo rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny drobnej;
 • domowa produkcja miodu, zastosowanie propolisu i wosku pszczelego w medycynie naturalnej, produkcja świec;
 • uprawa ziół w domu, na polu, w ogrodzie i szklarni

 

Moduł 5:Przetwórstwo

Prowadzący: dr Gabriela Zięć

Termin szkolenia: 15 luty 2023

Godzina szkolenia: 8.00 – 16.30

 •  
 • suszarnictwo i przetwórstwo ziół w celach kulinarnych, medycznych
  i kosmetycznych;
 • florystyka;
 • produkcja nalewek, soków, syropów
 • uprawa roślin ozdobnych i leczniczych, kwiaty jadalne;
 • hortiterapia.
 •  

Moduł 6: E-commerce

Prowadzący: dr inż. Jacek Puchała

Termin szkolenia 27 luty 2023

Godzina szkolenia: 8.00 – 16.30

·       wprowadzenie do e-biznesu i e-commerce, wymogi prawne;

·       rodzaje stron, dostępne platformy e-commerce;

·       produkt / usługa – co sprzedajemy;

·       klienci;

reklama, marketing.

  
 

Dodane: 2023-01-30


   II etap szkolenia on-line

W Lutym 2023 roku rozpoczyna się II etap szkolenia on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich - kurs e-learningowy „Kreatorzy Przedsiębiorczości Wiejskiej”. Uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowanie telefonicznie i/lub drogą e-mail o warunkach uczestnictwa w szkoleniu oraz umowie.

Dodane: 2023-01-23


   Harmonogram szkoleń.

KSOW

Dodane: 2022-09-01


   Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników (finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Z tego względu, że przynajmniej połowa z Uczestników musi być w wieku poniżej 35 lat, osoby w tym przedziale wiekowym mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie:

Formularz dla Kół Gospodyń Wiejskich: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR
Formularz dla Lokalnych Grup Działania: https://forms.office.com/r/HbE18LwyKZ
Formularz dla Ośrodków Doradztwa Rolniczego: https://forms.office.com/r/zG5jhmQsdm


Dodane: 2022-08-09

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR